Välkommen till Familjehem Södra Sverige AB

Vi är ett företag som har tillstånd av IVO att erbjuda kortare eller längre placeringar i förstärkta jour- och familjehem för barn, ungdomar och vuxna. Vi utreder och handleder våra familjehem inom den egna verksamheten samt bjuder in till föreläsningar och utbildningar. Vidare har vi ett nära samarbete med Familjehem i Väst AB.

Vi finns för socialtjänsten med utbildade och utredda familjehem samt konsulentstöd under pågående placering. Välkommen till oss!